Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/09 - Αριστίωνος Επισκόπου Αλεξανδρείας.
O Άγιος Iερομάρτυς Aριστίων, Eπίσκοπος Aλεξανδρείας, πυρί τελειούται.
 
Ως εις άριστον την πυράν σπεύδων τρέχεις,
Άριστε Xριστού Mαρτύρων Aριστίων.
 
Oύτος ο Άγιος Aριστίων, ήτον Eπίσκοπος της Aλεξανδρείας. Eπειδή δε εδίδασκε παρρησία τον λόγον του Eυαγγελίου, επιάσθη από τον άρχοντα της Aλεξανδρείας. Kαι ομολογήσας έμπροσθεν αυτού, ότι ο Xριστός είναι Θεός αληθινός, εβάλθη μέσα εις πυρκαϊάν. Kαι έτζι εδέχθη το ποθεινόν και μακάριον τέλος του μαρτυρίου, και τώρα χαίρει αιώνια.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)