Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/10 - Δύο Παίδων Μαρτύρων.
* Oι Άγιοι δύω Παίδες εις πυρ κατά γης στρωθέν, τρέχειν αναγκασθέντες, τελειούνται.
 
* Δυσί δρομεύσι παιδίοις δος τα στέφη,
Oλύμπια δραμούσι του πυρός Λόγε.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)