Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
08/01 - Γυναικός Μάρτυρος.
* H διά του Aγίου Ιουλιανού πιστεύσασα γυνή του ηγεμόνος, ξίφει τελειούται.
 
* Χριστού πόθω τρωθείσα μήτηρ Κελσίου,
Aνδρός κατεφρόνησε, και των βασάνων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)