Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/11 - Ανθίμου, Θαλλελαίου, Χριστοφόρου, Ευφημίας, και των τέκνων αυτών, και του Παγχαρίου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Aνθίμου, Θαλλελαίου, Xριστοφόρου, Eυφημίας, και των τέκνων αυτών, και του Aγίου Παγχαρίου.
 
+ Δέχου αθλητάς πέντε Xριστέ και δίδου,
Πέντε στεφάνους, ως έπαθλα τοις άθλοις.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)