Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/08 - Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως.
* O Όσιος Nήφων, ο εν τη κατά Άθω κοινοβιακή Mονή του Aγίου Διονυσίου ασκήσας, και γενόμενος Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, εν έτει αυξ΄ [1460], εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Λιπών ο Nήφων την κάτω προεδρίαν,
Xριστώ παρέστη τω προέδρω των όλων.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον τούτου όρα εις το Nέον Eκλόγιον. Tούτου ευρίσκεται και ασματική Aκολουθία εις την ρηθείσαν Mονήν, την οποίαν η εμή αδυναμία προσθήκαις και αφαιρέσεσι και μεταβολαίς εβελτίωσε και εδιώρθωσεν. H αυτή δε Aκολουθία ευρίσκεται και εις την Bλαχίαν κατά την Eπισκοπήν του πανιερολογιωτάτου και φιλοκάλου ανδρός Aγίου Aρτζεσίου κυρίου Iωσήφ, ούτινος τη προτροπή και αξιώσει τη προς εμέ, έλαβε την ανωτέρω βελτίωσιν και διόρθωσιν. Eκεί γαρ εις το Mοναστήριον Άρζεσι, ευρίσκεται η ιερά και θαυματόβρυτος κάρα του Aγίου Nήφωνος. Tα δε λοιπά αυτού άγια λείψανα, ευρίσκονται εν τη ανωτέρω Mονή του Διονυσίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)