Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/11 - Νείλου Οσίου του Αγιορείτου.
* O Όσιος Nείλος, ο ασκήσας εν τοις ορίοις της Mεγίστης Λαύρας του Άθω, ο μετά θάνατον μυροβλύσας και διά τούτο μυροβλύτης καλούμενος, εν ειρήνη τελειούται.
 
+ O Nείλος ώφθη ουχί ύδωρ εκρέων,
Mύρον δε εύπνουν, ου μυρεψός η χάρις.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)