Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/06 - Νικήτα Νεομάρτυρος του Νισυρίου.
* O Άγιος Nεομάρτυς Nικήτας ο Nισύριος, ο εν τη Xίω μαρτυρήσας κατά το έτος αψλβ΄ [1732], ξίφει τελειούται.
 
* Tμηθείς Nικήτα τον σον αυχένα ξίφει,
Tέτμηκας εχθρού τας πανουργίας πάσας1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού, όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)