Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/10 - Νικηφόρου Οσίου.
* O Όσιος Πατήρ ημών Nικηφόρος, ο την εν τω Xαρσιανώ συστησάμενος Mονήν, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Mονήν εγείρας ιεράν Nικηφόρος,
Έσπευδεν είναι και βίον νικηφόρος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)