Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/01 - Ουϊκτωρίνου, Ουΐκτορος, και Νικηφόρου Μαρτύρων.
Οι Άγιοι Μάρτυρες Ουϊκτωρίνος, Ουΐκτωρ, και Νικηφόρος, εν όλμω (ήτοι εν γουδίω) συντριβέντες, τελειούνται.
 
Όλμω μέλη τρεις συντριβέντες γεννάδαι,
Ώφθησαν οι τρεις σώματος Χριστού μέλη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)