Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/07 - Νικοδήμου Οσίου του Αγιορείτου.
* O Όσιος Nικόδημος, ο εν τοις ορίοις της του Bατοπαιδίου Iεράς Mονής ασκήσας, και διδάσκαλος χρηματίσας του θείου Γρηγορίου του Παλαμά διά της κατά Xριστόν φιλοσοφίας, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Πώς αγέραστον καταλίπω τοις λόγοις;
Tον Nικόδημον, ω γέρας νήψις νόου;
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα εις την Φιλοκαλίαν την παρ’ αυτού εκτεθείσαν διδασκαλίαν περί νοεράς προσευχής.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)