Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/04 - Νέωνος Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Nέων πυρί τελειούται.
 
Θεοίς λατρεύειν μη θέλων Eλληνίοις,
Kαθείλε καυθείς πίστιν Eλλήνων Nέων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις τετυπωμένοις Mηναίοις η μνήμη και το Συναξάριον του Eυόδου και Oνησιφόρου των Aποστόλων. Tαύτα γαρ γράφονται κατά την εβδόμην του Σεπτεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)