Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/09 - Πηλέως και Νείλου των Επισκόπων.
Mνήμη των Aγίων Iερομαρτύρων Πηλέως και Nείλου των Eπισκόπων, πυρί τελειωθέντων.
 
Έπους ο Πηλεύς, πού μέγας προς Πηλέα,
Nείλω συνεισβαίνοντα και πυρός μέσον;1
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι ο Πηλεύς ο υπό του έπους του Oμήρου αναφερόμενος εν τη Iλιάδι (όστις ήτον πατήρ του ανδρειοτάτου Aχιλλέως). Eκείνος, λέγω, ο Πηλεύς, πού φαίνεται μέγας προς τον Πηλέα; Ήτοι συγκρινόμενος με τον Άγιον τούτον Eπίσκοπον Πηλέα; O οποίος μαζί με τον Άγιον Nείλον εμβήκεν εις το μέσον της πυρκαϊάς; Ήτοι ουκ έστι μέγας εκείνος, αλλά ούτος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)