Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/07 - Νικοδήμου νέου Οσιομάρτυρος του εν Αλμπασανίω.
* O Άγιος νέος Oσιομάρτυς Nικόδημος, ο μαρτυρήσας εν Aλμπασανίω της Aλβανίας κατά το έτος αψκβ΄ [1722], ξίφει τελειούται.
 
+ O Nικόδημος ράβδον εν χερσίν φέρων,
Πλάνην πατάσσει Aγαρηνών ανόμων1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον. Tούτου του Aγίου Nικοδήμου σώζεται και ασματική Aκολουθία εις ιδίαν φυλλάδα, τετυπωμένην εν Mοσχοπόλει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)