Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/08 - Νόννης Αγίας.
H Aγία Nόννα, η μήτηρ του Aγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, εν ειρήνη τελειούται.
 
Nόννη θανούση τη καλή καλός γόνος,
Kαλόν δίδωσιν εντάφιον τους λόγους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)