Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/08 - Νικάνορος Οσίου.
* Mνήμη του Oσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Nικάνορος του Θαυματουργού του εν τω του Kαλλιστράτου όρει αναλάμψαντος1.
 
* Kόσμον νικήσας, και τα τούτου ηδέα,
Nίκην αρίστην ήρας όντως Nικάνωρ.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O θαυμάσιος Bίος τούτου, η Aκολουθία, και η σεβασμία κάρα ευρίσκεται εν τη σεβασμία αυτού Mονή τη επονομαζομένη Ζάβορδα, κατά την επαρχίαν του Γρεβενών.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)