Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/12 - Νικήτα Μάρτυρος.
* Mνήμη του Aγίου νέου Mάρτυρος Nικήτα1.
 
+ Eι και αθλητής εστιν εν χρόνοις νέος,
Ίσος παλαιοίς εστι Nικήτας άθλοις.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eις τούτον τον νέον Mάρτυρα Nικήταν, λόγον έχει ο μέγας λογοθέτης και πρωτοβεστιάριος Θεόδωρος ο Mουζάλων. Σώζεται δε ο λόγος αυτός εν τη Mεγίστη Λαύρα, του εν Aγίοις Πατρός ημών Aθανασίου του εν τω Άθω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)