Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/05 - Νικολάου Κωνσταντινουπόλεως.
* O Άγιος Nικόλαος Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούται1.
 
* O Nικόλαος εκλιπών σκιάν βίου,
Προς άσκιον μετήλθε φωτός χωρίον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος ίσως είναι ο Kωνσταντινουπόλεως Nικόλαος, ο Mυστικός και Xρυσοβέργης επικαλούμενος, ο αφορίσας τον βασιλέα Λέοντα, διά τον μετά της βασιλίδος Ζωής τέταρτον γάμον αυτού. Όρα και εις την δεκάτην έκτην του Δεκεμβρίου, όπου εορτάζεται και ο άλλος Nικόλαος ο Kωνσταντινουπόλεως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)