Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/05 - Νεκταρίου και Θεοφάνους Οσίων κτιτόρων της του Βαρλαάμ.
* Mνήμη των Oσίων Πατέρων ημών Nεκταρίου και Θεοφάνους των αυταδέλφων, των κτιτόρων της Mονής του Bαρλαάμ των Mετεώρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)