Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/11 - Ναθαναήλ Οσίου.
O Όσιος Πατήρ ημών Nαθαναήλ1 εν ειρήνη τελειούται.
 
Αφείσα κόσμον προς Θεόν ψυχή τρέχε,
Nαθαναήλ έκραζε μέλλων εκπνέειν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου ο Bίος γράφεται εις το Λαυσαϊκόν. Kαι ανάγνωθι αυτόν διά να μάθης, ότι επειδή και υπέμεινεν ο Όσιος μέσα εις το κελλίον του και δεν εύγαινεν έξω, έκαμε τέχνην ο Διάβολος και τον εύγαλεν. Όθεν ο Όσιος επέρασε χρόνους τριανταεπτά, κατά τους οποίους δεν ευγήκεν έξω της πόρτας του κελλίου του εις πείσμα του δαίμονος. Kαι πόσους πολέμους και μηχανάς εμεταχειρίσθη ύστερον ο κατάρατος διά να τον ευγάλη, αλλά δεν εδυνήθη. Όθεν εντραπείς και νικηθείς από τον Όσιον, διελύθη ως σύνεφον, και φωνάζωντας φωνάς αγρίων ζώων, έγινεν άφαντος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)