Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Νικηφόρου και Στεφάνου Μαρτύρων.
* Oι Άγιοι Nικηφόρος και Στέφανος ξεόμενοι, τελειούνται.
 
* Ξεσθείσι Nικηφόρω και τω Στεφάνω,
Nικηφόρου στέφανος επλάκη τέλους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)