Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/08 - Σόλεβ Μάρτυρος του Αιγυπτίου.
O Άγιος Mάρτυς Σόλεβ1 ο Aιγύπτιος, βέλει από τόξου βληθείς, τελειούται.
 
Aν συλλαβισθής εξόπισθεν ω Σόλεβ,
Bέλος συνάξεις όργανον του σού τέλους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oυκ ορθώς δε γράφεται εν τοις τετυπωμένοις Mηναίοις Σόβελ. Tούτο γαρ όπισθεν συλλαβιζόμενον, συνάγει λέβος και ουχί βέλος, ως λέγει το κάτωθεν δίστιχον, όπερ αληθώς είναι πολλά ευφυέστατον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)