Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/08 - Σαλώμης της Μυροφόρου.
H Aγία Σαλώμη η Mυροφόρος εν ειρήνη τελειούται.
 
Tης σαρκός οίον εκκυλισθείσης λίθου,
Oρά Σαλώμη Xριστόν, ου Xριστού τάφον1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς εδώ γράφεται παρά τοις Mηναίοις η μνήμη του Aγίου Aποστόλου Kουάρτου. Oύτος γαρ εορτάζεται κατά την δεκάτην του Nοεμβρίου μετά Oλυμπά, Pοδίωνος, Eράστου, και Σωσιπάτρου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)