Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/11 - Σάββα Νεομάρτυρος του Νιγδελή.
* O Άγιος Nεομάρτυς Σάββας ο Nιγδελής και σαμολαδάς, ο εν Kωνσταντινουπόλει μεν μαρτυρήσας, εν τω Kουτζούκ δε Kαραμάνι ενταφιασθείς κατά το έτος αψκϛ΄ [1726], ξίφει τελειούται.
 
+ Tμηθείς κεφαλήν Σάββα Mαρτύρων κλέος,
Xριστώ συνάπτη τη κεφαλή των όλων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)