Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/01 - Σύναξις της Αγίας Ειρήνης.
Τη αυτή ημέρα τελείται η Σύναξις της Aγίας Ειρήνης εν τη αγιωτάτη Eκκλησία, τη ούση προς την θάλασσαν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ίσως πρέπει να γράφεται, της ούσης προς την θάλασσαν. Της Aγίας Ειρήνης δηλαδή, καθότι ο Άγιος Μαρκιανός ο οικονόμος της μεγάλης Eκκλησίας, έκτισεν ένα Ναόν της Aγίας Ειρήνης προς την θάλασσαν, και όρα εν τω Συναξαρίω εκείνου κατά την δεκάτην του παρόντος. Και καθότι και εις άλλα μέρη του Συναξαριστού, αναφέρεται η προς την θάλασσαν αύτη Aγία Ειρήνη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)