Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/01 - Σαραπίνου Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Σαραπίνος, ξίφει τελειούται.
 
Eίτα ξίφους στέρξω σε τω φόβω βίε,
Και πώς Θεός στέρξει με τον Σαραπίνον;
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)