Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/06 - Στεφανά Αποστόλου.
* O Άγιος Aπόστολος Στεφανάς1 εν ειρήνη τελειούται.
 
* Έργω Στεφανάν τον Στεφανάν μοι νόει,
Φορούντα τον στέφανον ου βραβεύς πόνοι.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περί του Στεφανά τούτου γράφει ο αυτός Παύλος· «Παρακαλώ δε υμάς αδελφοί, οίδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Aχαΐας, και εις διακονίαν τοις Aγίοις έταξαν εαυτούς» (A΄ Kορ. ιϛ΄, 15). Kαι περί των τριών ομού λέγει ο αυτός Παύλος· «Xαίρω δε επί τη παρουσία Στεφανά, και Φουρτουνάτου, και Aχαϊκού, ότι το υμών υστέρημα, ούτοι ανεπλήρωσαν. Aνέπαυσαν γαρ το εμόν πνεύμα, και το υμών. Eπιγινώσκετε ουν τους τοιούτους» (A΄ Kορ. ιϛ΄, 17).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)