Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/12 - Σχίνωνος Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Σχίνων ξίφει τελειούται.
 
* Oυκ αν λαθοίμην ουδέ σου Mάρτυς Σχίνων,
Tου μη λαθόντος, ως απετμήθης κάραν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)