Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/01 - Σεργίου Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Σέργιος ξίφει τελειούται.
 
Ούτω τις είπεν εισιδών εις τον πέλας1,
Όση χαρά Σέργιος ετμήθη κάραν!
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται έτζι ο στίχος ούτος· «Oυχ οίον ειπείν ουδέ προς γνώσιν φέρειν».
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)