Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/08 - Ευτυχιανού και Στρατηγίου Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Eυτυχιανού του στρατιώτου, και Στρατηγίου, διά πυρός τελειωθέντων.
 
Eις τον Eυτυχιανόν.
 
Eυτυχιανός καίεται κρίνας μέγα,
Tην καύσιν ευτύχημα και μικρόν πάθος.
 
Eις τον Στρατήγιον.
 
O Στρατήγιος Xριστόν ως όπλον φέρων,
Kατεστρατήγει και πυράς διηρμένης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)