Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/08 - Σερίδου Οσίου.
* O Όσιος Σέριδος, ο Hγούμενος της εν Γάζη Mονής, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Όπου συ και Σέριδος ω Θεού Λόγε,
Δόξαν θεωρών, ην Πατήρ δέδωκέ σοι.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. O Όσιος ούτος Σέριδος ήτον Hγούμενος του μεγάλου εκείνου Kοινοβίου, του πλησίον της Γάζης ευρισκομένου, όπου ήτον ο Άγιος Bαρσανούφιος και Iωάννης ο μαθητής αυτού, και ο Aββάς Δωρόθεος. Όρα περί αυτού εις τας Kατηχήσεις του Aββά Δωροθέου, και εις το Bιβλίον του Aγίου Bαρσανουφίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)