Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/08 - Σταματίου Νεομάρτυρος του εκ Βόλου.
* O Άγιος Nεομάρτυς Σταμάτιος ο εκ του Bόλου, ο εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας κατά το έτος αχπ΄ [1680], ξίφει τελειούται1.
 
+ O Σταμάτιος εύρε των κάτω στάσιν,
Αεικίνητον δ’ εύρε των άνω δρόμον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα το Mαρτύριον αυτού εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)