Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/05 - Σάββα Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Σάββας εν συκή κρεμασθείς τελειούται.
 
* Ήνεγκε καρπόν πρώιμον συκής κλάδος,
Tον χειροδέσμοις εκκρεμάμενον Σάββαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)