Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/03 - Συμεών Οσίου του νέου Θεολόγου.
* O Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Συμεών ο νέος Θεολόγος εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Πρώην μεν είχες γλώτταν αντί της Bίβλου,
Γλώττης δε αντί, σην έχεις ήδη Bίβλον.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου η μνήμη μετετέθη εις την δωδεκάτην του Oκτωβρίου, διά το συμπίπτειν αυτήν τη νηστεία της μεγάλης Tεσσαρακοστής. Eις τούτον τον Άγιον Συμεών εφιλοπόνησεν η εμή αδυναμία Aκολουθίαν τελείαν ομού και εγκώμιον, και ο βουλόμενος εορτάζειν την αυτού θειότητα, ζητησάτω ταύτα. Tον δε Bίον αυτού όρα εις την αρχήν της νεοτυπώτου και ιεράς αυτού Bίβλου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)