Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/02 - Στεφάνου Αγίου του συστησαμένου το γερωκομείον του Αρματίου.
O Άγιος Στέφανος, ο συστησάμενος το γερωκομείον του Aρματίου, εν ειρήνη τελειούται.
 
Γήρει Στέφανος πρύτανις ζωής πόρου,
Όνπερ θανόντα πρύτανις στέφους στέφει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)