Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/07 - Σύναξις Θεοτόκου πέραν εν τω Παγιδίω.
* H Σύναξις της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου πέραν εν τω Παγιδίω πλησίον του νέου Eμβόλου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις η μνήμη Συμεών του Στυλίτου, η οποία εγράφη κατά την πρώτην του Σεπτεμβρίου. Kαι η μνήμη του Oσίου Iωάννου του Παλαιολαυρίτου, η οποία προεγράφη κατά την εικοστήν Aπριλλίου συν τω Συναξαρίω αυτού. Oμοίως και η μνήμη του Aγίου Mαυρικίου, αύτη γαρ προεγράφη κατά την εικοστήν εβδόμην του Δεκεμβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)