Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/10 - Σάββα Μάρτυρος του στρατηλάτου.
O Άγιος Mάρτυς Σάββας ο στρατηλάτης, κατά το δεξιόν και αριστερόν μέρος τρωθείς, τελειούται.
 
Σάββας κατ’ άμφω κλήσεως μέρη Σάββας1,
Όθεν κατ’ άμφω νύττεται λόγχαις μέρη.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι το, Σάββας όνομα, είναι καρκίνος. Διατί και από το ένα μέρος και από το άλλο αναγινωσκόμενον, Σάββας ευγαίνει. Kαθώς λοιπόν και από τα δύω μέρη αναγινώσκεται το όνομά του, έτζι ετρώθη και αυτός από τα δύω μέρη του σώματός του.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)