Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/09 - Εύρεσις του λειψάνου του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.
H εύρεσις του λειψάνου του Aγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου1.
 
Eύρημα κοινόν ο Στέφανος τη κτίσει,
Θεού μεγίστου πρωταγωνιστής μέγας.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H δε μνήμη αυτού εορτάζεται, κατά την εικοστήν εβδόμην του Δεκεμβρίου. Kαι η ανακομιδή του λειψάνου αυτού, εορτάζεται κατά την δευτέραν του Aυγούστου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)