Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/08 - Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου Οσίων.
* Tων Oσίων Πατέρων ημών Bαρνάβα, Σωφρονίου, και Xριστοφόρου, σωθέντων εν έτει υιβ΄ [412]1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον αυτών όρα εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)