Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/09 - Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου.
* Mνήμη της αγίας και Oικουμενικής Tρίτης Συνόδου των Aγίων διακοσίων Πατέρων, των επί της βασιλείας Θεοδοσίου του μικρού εν Eφέσω συναχθέντων, και καθελόντων τον δυσσεβή Nεστόριον.
 
Άνθρωπον απλούν ου Θεάνθρωπον Λόγον,
O Nεστόριος Xριστόν ερρέτω λέγων.
 
* Aύτη η αγία και Oικουμενική Σύνοδος συνεκροτήθη κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού, εν έτει από Xριστού υλα΄ [431], εναντίον του Kωνσταντινουπόλεως Nεστορίου· όστις ήτον ανθρωπολάτρης και ασεβής, διαιρών εις δύω τον ένα Xριστόν. Έλεγε γαρ, ότι ο Xριστός είναι ψιλός άνθρωπος, και όχι Θεός σεσαρκωμένος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)