Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/01 - Σάιος Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Σάις, εν θαλάσση βληθείς, τελειούται.
 
Ήλθον θαλάσσης εις βάθη λέγει Σάις,
Φυγών τα ποντίζοντα της πλάνης βάθη.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)