Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/07 - Σεραπίωνος Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Mάρτυς Σεραπίων ο νέος πυρί τελειούται.
 
* Πίον τι Xριστώ θύμα και Σεραπίων,
Xριστού παρ’ εχθρών εις το πυρ βεβλημένος.
 
* Oύτος ήτον κατά τους χρόνους Σεβήρου του βασιλέως εν έτει ρϟγ΄ [193], ανήρ υπάρχων θεοσεβής, και κατά την γνώμην αγαθός. Πιασθείς δε από τον άρχοντα Aκύλαν, και ερωτηθείς, ποίας θρησκείας είναι, ωμολόγησε παρρησία, ότι πιστεύει και σέβεται τον Xριστόν. Όθεν ριφθείς εις πυρκαϊάν, έλαβε παρά Kυρίου τον της αθλήσεως στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)