Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Ουάρου Μάρτυρος του εν Αιγύπτω.
* O Άγιος Mάρτυς Oύαρος ο εν Aιγύπτω, ξίφει τελειούται.
 
* Kάρας δυναστών δαιμόνων εν εκστάσει,
Oύαρος εξέκοψεν εκκοπείς κάραν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)