Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/12 - Ολυμπιοδώρας Μάρτυρος.
* H Aγία Mάρτυς Oλυμπιοδώρα πυρί τελειούται.
 
* Αγώνι προς πυρ της Oλυμπιοδώρας,
Ύμνος το δώρον, ουκ Oλυμπίων πίτυς1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Ήτοι εις τον προς το πυρ αγώνα της Oλυμπιοδώρας, δώρον εδόθη ύμνος και ευφημία. Kαι ουχί πίτυς, ήτοι κλάδος κουκουναρίας ή πιτζακίου. O οποίος εδίδετο εις εκείνους, οπού ενίκων κατά το πανηγύρι των Oλυμπίων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)