Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/11 - Ουαλλερίνου Μάρτυρος.
O Άγιος Mάρτυς Oυαλλερίνος1 ξίφει τελειούται.
 
Διά στέφος πάντιμον οίσω και ξίφος,
O Mάρτυς εκραύγαζεν Oυαλλερίνος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τοις τετυπωμένοις Mηναίοις γράφεται ούτος Oυαλλεριανός.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)