Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Ουαλλερίου και Χρυσαφίου Μαρτύρων.
Oι Άγιοι Oυαλλέριος και Xρυσάφιος1 ξίφει τελειούνται.
 
Διττοίς αθληταίς η τιμωρία ξίφος,
Hγουμένοις τρύφημα την τιμωρίαν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται Xρύσαφος. Kαι εν τω χειρογράφω, γράφεται Oυαλλερίνος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)