Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/01 - Ευθασίας Μάρτυρος.
Η Aγία Μάρτυς Ευθασία ξίφει τελειούται.
 
Aυτήν κεφαλήν εκ ξίφους Ευθασία,
Aυτώ Θεώ Σωτήρι κόσμου προσφέρει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)