Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/09 - Εγκαίνια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το Δεύτερον.
Tη αυτή ημέρα συνέδραμε και τα Eγκαίνια της Yπεραγίας Θεοτόκου εις το Δεύτερον εν τω οίκω της Aγίας Eιρήνης.
 
* Σκηνήν αγιάζουσι νυν εγκαινίοις,
Tης την βροτείαν φύσιν εγκαινισάσης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)