Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
20/01 - Ευσεβίου Μάρτυρος.
O Άγιος Μάρτυς Ευσέβιος, πέλυξι τμηθείς, τελειούται.
 
Τμηθείς πέλυξιν Ευσέβιος παν μέλος,
Την Ορθόδοξον πίστιν άτμητος μένει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)