Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/12 - Εγκαίνια του Ναού της Θεοτόκου εν τοις Χαλκοπρατείοις.
Tη αυτή ημέρα τελείται τα Eγκαίνια του σεβασμίου Nαού της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τοις Xαλκοπρατείοις.
 
* Σκηνήν αγιάζουσι νυν εγκαινίοις,
Tης των βροτών την φύσιν εγκαινισάσης.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)