Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/11 - Ελένου Επισκόπου.
O Άγιος Έλενος Eπίσκοπος Tαρσού, εν ειρήνη τελειούται.
 
Tαρσού πρόεδρος Έλενος θυηπόλος,
Tαρσοίς άνεισι ψυχικοίς έως πόλου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)